CÁC CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Xuất khẩu lao động và định cư đang là trào lưu của người dân Việt. Trong những năm qua, lượng dân số xuất cảnh sang các nước phát triển ngày một tăng nhanh. Đang là dấu hiệu nói lên những giải pháp khả quan, tích cực cho một thị trường thừa lao động như Việt Nam.

Việt Nam là một quốc gia diện tích hẹp nhưng dân số nằm trong nhóm 15 quốc gia đông dân nhất, về thu nhập bình quân đầu người Việt Nam lại nằm trong danh sách những quốc gia có mức thu nhập thấp nhất thế giới. Xét về mặt bằng chung đại đa số người dân Việt Nam có điều kiện cuộc sống khó khăn, giải pháp về thu nhập đang là vấn đề khá bất cập cho một thế hệ lao động trẻ, lượng sinh viên học sinh ra trường thất nghiệp ngày một tăng nhanh. Tại Việt Nam để tìm một công việc có thu nhập ổn định có thu nhập tốt đảm bảo cuộc sống và đảm bảo tương lai là một điều khá là nan giải. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của tầng lớp dân số nghèo và trung bình khá mong muốn tìm kiếm một tương lai tốt hơn thì Xuất khẩu lao động đang là một giải pháp rất tốt cho nguồn lao động Việt Nam dựa trên sự chênh lệch về thu nhập và vật giá giữa Việt Nam và các nước phát triển.

Bên cạnh đó, đối với các phân khúc những gia đình khá giả, giàu có và thượng lưu, nhu cầu tìm kiếm giải pháp thường trú, định cư lâu dài tại các quốc gia phát triển có nền kinh tế, chính trị cũng như văn hoá giáo dục tốt hơn cũng ngày một tăng nhanh.

Dựa trên tình hình đó, để hổ trợ và đem ra nhiều giải pháp tốt hơn cho lao động Việt Nam. CR GROUP khai thác và cung cấp nhiều chương trình xuất khẩu lao động đến các quốc gia phát triển có cơ hội thu nhập cao đáp ứng cho một bộ phận đông đảo người dân muốn ra nước ngoài học tập và làm việc. Là những chương trình chọn lọc liên tục cập nhật mới do CR GRGROUP triển khai dựa trên luật về chính sách xuất nhập cảnh mới của Việt Nam cũng như các Quốc Gia phát triển, nhằm hổ trợ cho Ứng viên có nhiều cơ hội để lựa chọn phù hợp với điều kiện nhu cầu của mình.

Chia sẻ