Chương trình đầu tư diện doanh nhân tại Manitoba Canada

 

Đối với tỉnh bang Manitoba của Canada, nhà đầu tư có hai con đường để theo đuổi chương trình Đề cử tỉnh bang diện doanh nhân (PNP) nơi đây là Entrepreneur (doanh nhân) và Farm Investor (Đầu tư nông trại). Cả hai diện đều chỉ đưa ra điều kiện cơ bản nhưng yêu cầu về tài sản ròng là 500.000 CAD và tập trung vào kinh nghiệm của nhà đầu tư. Về tiếng Anh, diện doanh nhân chỉ cần IELTs 4.0 trong khi diện đầu tư nông nghiệp hoàn toàn không đòi hỏi.

 

Chương trình đề cử tỉnh bang diện doanh nhân Manitoba (Entrepreneur Pathway)

Chương trình định cư đề cử tỉnh bang diện doanh nhân tại Manitoba được làm mới lại để thay thế cho chương trình MPNP-B trước đây. Mục tiêu chương trình hướng đến việc Manitoba thu hút và đề cử cho những doanh nhân đủ điều kiện từ khắp nơi trên thế giới đến tỉnh bang để thành lập, mua một doanh nghiệp hoặc trở thành cổ đông góp vốn trong một doanh nghiệp sẵn có. Tỉnh bang cũng đã miễn yêu cầu ký quỹ 100.000 CAD trước đây cho nhà đầu tư đối với diện doanh nhân. Đổi lại, các doanh nhân nước ngoài chỉ cần duy trì doanh nghiệp hoạt động theo đúng kế hoạch kinh doanh ban đầu đã ký trong “Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh” – Performance Agreement, tự mình tham gia vào hoạt động điều hành kinh doanh hàng ngày và tạo được 01 việc làm tại tỉnh bang là sẽ được nhận đề cử để đăng ký thường trú nhân lên liên bang với Cơ quan Di trú, Tị nạn, Nhập quốc tịch Canada IRCC.

 

Các chương trình đầu tư diện doanh nhân tại Canada

Chương trình định cư đề cử tỉnh bang diện Đầu tư trang trại (Farm Investor Pathway – FIP)

Chương trình Đầu tư trang trại FIP được làm mới để thay cho chương trình Farm Strategic Recruitment Initiative trước đây. Đây là con đường dành cho những cá nhân có kinh nghiệm kinh doanh trang trại, đồng thời có đủ vốn để đầu tư bằng cách thành lập và vận hành hoạt động trang trại ở vùng nông thôn Manitoba.

Các ứng viên đạt yêu cầu của chương trình FIP được mong đợi sẽ thành lập một doanh nghiệp trang trại ở vùng nông thôn Manitoba, sản xuất các sản phẩm phù hợp với ngành nông nghiệp hiện tại của tỉnh. Loại hình hoạt động và đầu tư phải tương quan với báo cáo thống kê của tỉnh bang và phù hợp với ngành nông nghiệp Manitoba. Các hoạt động kinh doanh nông nghiệp nhưng không sản xuất các sản phẩm chính yếu phù hợp với FIP vẫn có thể đủ điều kiện theo Chương trình Doanh nhân (Entrepreneur Pathway).

Điều kiện chương trình đầu tư định cư tại Canada theo diện doanh nhân tỉnh bang Manitoba

Một số điều kiện cơ bản để đầu tư định cư Canada theo diện doanh nhân tỉnh bang Manitoba như sau:

  • Người nộp hồ sơ cần có 3 năm kinh nghiệp trong việc quản lý công ty, doanh nghiệp. Nắm chức vụ là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao trong công ty.
  • Tổng tài sản của nhà đầu tư (vợ/ chồng) có gái trị ròng tối thiểu 350.000 CAD.
  • Trong thời gian nộp hồ sơ, người đầu tư sẵn sàng chấp nhận lời mời của tỉnh bang Manitoba tại Canada tham gia hội họp, hội nghị để tham gia tìm hiểu thị trường.
  • Người nộp hồ sơ phải có sẵn bản kế hoạch, phương án đầu tư cho tỉnh bang Manitoba (150.000 CAD).
  • Người đầu tư có nguyện vọng trong hồ sơ là định cư tại Manitoba.

Trường hợp nhà đầu tư được tỉnh bang Manitoba chấp nhận, thì phải đặt cọc cho chính phủ số tiền 100.000 CAD. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại, và lãi suất là 0% khi nhà đầu tư đã vận hành hành công ty, doanh nghiệp trong vòng 2 năm.

 

Xem thêm:

 

Chọn chương trình đầu tư diện doanh nhân tại Canada

Cách thức lựa chọn đầu tư định cư Canada 

Có 2 hình thức để lựa chọn đầu tư định cư Canada theo diện doanh nhân tỉnh bang Manitoba:

  • Đầu tư vào tỉnh bang Manitoba với tài sản ròng của bản thân là 150.000 CAD.
  • Người đầu tư muốn mua lại cổ phần của 1 cá nhân trong công ty, doanh nghiệp ở Manitoba, thì số cổ phần đấy phải bằng 1/3 (33%) trên tổng số cổ phần hiện có trong công ty, doanh nghiệp.

Thời gian và quy trình nộp hồ sơ

Bước 1: Người nộp hồ sơ phải có bản nguyện vọng viết tay (kèm bản dịch thuật tiếng Anh công chứng) sẽ định cư ở Manitoba. Những người nộp hồ sơ nếu được chấp nhận sẽ được thư mời để nộp hồ sơ chính thức cho tỉnh bang Manitoba.

Bước 2: Nộp hồ sơ chính thức cho tỉnh bang Manitoba, khi được chấp nhận thì phải đặt cọc số tiền 100.000 CAD.

Bước 3: Người nộp hồ sơ xin thường trú nhân Canada tại tỉnh bang Manitoba.

Bước 4: Bản thân và gia đình của người đầu tư di dân sang quốc gia Canada tại tỉnh bang Manitoba. Bắt đầu thiết lập, vận hành công ty, doanh nghiệp và xin hoàn lại số tiền đặt cọc khi đủ điều kiện cư trú 2 năm.

 

Tìm hiểu thêm:

Chia sẻ

CÔNG TY THÀNH VIÊN
© CRGROUP.VN ALL RIGHTS RESERVED