Những ai có thể được cấp thẻ thường trú PR của Ba Lan

 

Thẻ tạm trú (Temporary residence permit hay TR) là thủ tục cư trú tại của lao động quốc tế khi sang đây làm việc. Tuy nhiên, đối với những bạn mới sang đây thì việc này lại không hề dễ dàng tí nào. Chính vì thế, trong bài viết này sẽ giúp bạn biết được những ai có thể được cấp thường trú Ba Lan.

 

Ai có thể thường trú tại Ba Lan

Người nước ngoài được cấp PR tại Ba Lan trong những trường hợp sau:

  • Là con của người nước ngoài có PR ở Ba Lan hoặc Giấy phép cư trú dài hạn tại các nước trong khối Liên minh châu Âu, và đang dưới quyền giám hộ của người đó, và:

a) Được sinh ra sau khi cha mẹ được cấp PR ở Ba Lan hoặc Giấy phép cư trú dài hạn trong khối Liên minh châu Âu, hoặc:

b) Được sinh ra khi Giấy phép cư trú tạm thời (TR) tại Ba Lan của cha mẹ còn hiệu lực

  • Là con của công dân Ba Lan;
  • Là người gốc Ba Lan và muốn định cư ở Ba Lan vĩnh viễn;
  • Đã kết hôn với công dân Ba Lan được pháp luật Ba Lan công nhận ít nhất 3 năm trước khi nộp đơn xin PR và đã ở lại Ba Lan liên tục trong ít nhất 2 năm không bị gián đoạn ngay trước khi nộp đơn theo TR được cấp khi kết hôn với công dân nước Ba Lan, hoặc trường hợp tị nạn, bảo vệ công ty con hoặc chấp thuận cho ở lại vì lý do nhân đạo;
  • Đã sống liên tục ít nhất 5 năm không bị gián đoạn tại Ba Lan, có nguồn thu nhập ổn định và đều đặn, đủ cho mọi chi phí sinh hoạt và những người mà người đó phải nuôi, có nhà ở, đồng thời có bảo hiểm y tế theo các nguyên tắc của luật bảo hiểm y tế đại chúng hoặc có giấy khẳng định của công ty bảo hiểm là sẽ trả chi phí cho việc chữa bệnh tại lãnh thổ Ba Lan

Xem thêm:

 

Điều kiện để là thường trú tại Ba Lan

  • Là nạn nhân của nạn buôn người và:

a) Sống ở Ba Lan ít nhất 1 năm trước khi nộp đơn theo TR cấp cho người nước ngoài là nạn nhân của nạn buôn người;

b) Đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong tố tụng hình sự;

c) Đã được thanh minh về những lo ngại liên quan đến việc trở về nước bản xứ, được xác nhận bởi công tố viên tiến hành tố tụng trong trường hợp cụ thể;

  • Đã ở lại Ba Lan liên tục trong ít nhất 5 năm không bị gián đoạn trước khi nộp đơn xin PR theo tình trạng tị nạn, bảo vệ công ty con hoặc chấp thuận cho ở lại vì lý do nhân đạo;
  • Đã ở lại Ba Lan liên tục trong ít nhất 10 năm không bị gián đoạn trước khi nộp đơn xin PR trong trường hợp Giấy phép cư trú được được cấp trong các trường hợp sau:

a) Nếu bổn phận của người nước ngoài chỉ có thể áp dụng cho quốc gia nơi mà:

– Quyền sống, tự do và an toàn cá nhân của người nước ngoài bị đe dọa;

– Người nước ngoài có thể bị tra tấn, đối xử hay trừng phạt vô nhân đạo hoặc bị sỉ nhục;

– Người nước ngoài bị ép buộc phải làm việc;

– Người nước ngoài có thể bị tước quyền công bằng tố tụng tư pháp hoặc bị trừng phạt mà không có căn cứ pháp lý

b) Người nước ngoài có thể bị trả về quốc gia mà không cho phép dẫn độ người nước ngoài theo quyết định của tòa án hoặc phán quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp từ chối dẫn độ người nước ngoài đó

 

Xem thêm:

Chia sẻ

CÔNG TY THÀNH VIÊN
© CRGROUP.VN ALL RIGHTS RESERVED