Những thông tin xin nhập tịch Ba Lan

 

Sự đồng ý cho từ bỏ quốc tịch Ba Lan cấp cho một trong hai người (cha hoặc mẹ) sẽ có thể cho cả trẻ em mà người đó đang nuôi nấng, nếu như người kia viết giấy đồng ý cho con mình được từ bỏ quốc tịch Ba Lan. Tổng thống Ba Lan không đồng ý cho từ bỏ quốc tịch Ba Lan cho người mà không có quốc tịch nước khác hay là chưa có giấy hứa là sẽ được cấp quốc tịch nước khác. Vì việc từ bỏ quốc tịch Ba Lan không thể để ai đó rơi vào trường hợp là người đó sẽ không có quốc tịch nước nào.

 

Thông tin xin nhập tịch Ba Lan

Đơn xin Quốc tịch Ba Lan:

Chỉ Người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp ở Ba Lan mới có quyền viết đơn xin ban quốc tịch (nếu như đơn sẽ nộp trong Ba Lan). Tất cả mọi giấy tờ đương sự đang có (hộ chiếu, giấy thông hành, thẻ cư trú) đều phải còn có hạn.

Người nước ngoài phải đích thân đến nộp đơn cho mình.

Khi nộp kèm theo đơn bản sao các loại giấy tờ khác, Người nước ngoài phải nộp bản sao có công chứng khẳng định, hay là khi nộp phải mang bản chính đi cùng, để cho nhân viên ủy ban khi nhận đơn có thể đối chiếu và khẳng định là đã xem bản chính.

Các giấy tờ tình trạng công dân (giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn) phải nộp bản chính. Giấy này phải mới xin cấp lại, không cũ quá trước 3 tháng. Giấy này phải được chuyển sang thành giấy của nước Ba Lan, tức là phải được ghi vào sổ gốc của Ba Lan để có thể sao lại.

Giấy tờ ghi bằng tiếng ngôn ngữ khác với tiếng Ba Lan, phải được dịch sang tiếng Ba Lan, mà do phiên dịch tuyên thệ dịch. Trong các giấy tờ không được sai lạc bất cứ một số liệu cá nhân gì (thí dụ như là phải ghi chính xác cho khớp họ tên, nơi sinh).

Đơn xin cần tự viết (bằng tiếng Ba Lan) và tự tay ký vào sau khi điền các mục trong mẫu có sẵn. Nộp kèm theo đơn 1 tấm ảnh, chụp theo kiểu để làm hộ chiếu.

Các giấy tờ nộp kèm theo:

Trong mỗi một đơn xin ban cấp cần nộp kèm theo:

 • Photocopy hộ chiếu đang còn hạn hay là giấy tờ thông hành,
 • Photocopy thẻ cư trú do Ba Lan cấp, đang còn có hạn,
 • Photocopy quyết định, mà dựa vào đó đã được nhận thẻ cư trú,
 • Một bản tiểu sử cụ thể, viết bằng tiếng Ba Lan, tự tay ký nhận,
 • Bản chính tờ sao giấy khai sinh, do Phòng Tình trạng Công dân của Ba Lan cấp,
 • Bản chính tờ sao giấy đăng ký kết hôn, do Phòng Tình trạng Công dân của Ba Lan cấp (nếu liên quan), hay là giấy tờ khác khẳng định tình trạng công dân,
 • Giấy chứng nhận có đăng ký hộ khẩu trong tỉnh, mà Người nước ngoài đang nộp đơn (trong trường hợp các đơn bình thường thì cần có hộ khẩu thường trú, còn khi Người nước ngoài có vợ (chồng) Ba Lan thì có thể nộp hộ khẩu tạm trú.
 • Giấy chứng nhận đã nộp lệ phí, nếu liên quan,
 • Nếu Người nước ngoài có con đang có quốc tịch Ba Lan – cần nộp thêm bản photocopy giấy khai sinh của trẻ em và photocopy hộ chiếu của chúng nó hay là các giấy tờ khác khẳng định chúng nó có quốc tịch Ba Lan,
 • Bản cam đoan về việc là đã (hay chưa) nộp đơn xin quốc tịch hoặc là công nhận là công dân Ba Lan trước đây và thông tin về kết quả của thủ tục xin đó (bản này được viết ngay tại Ủy ban, lúc ngồi nộp đơn),
 • Bản cam đoan là có biết các nguyên tắc pháp luật liên quan đến quốc tịch hiện đang có, viết bằng tiếng Ba Lan (Chú ý: Một số quốc gia không chấp nhận tình huống khi công dân của họ có 2 quốc tịch),
 • Các giấy tờ khác khẳng định mối quan hệ với Ba Lan – thí dụ như là giấy chứng nhận hay hợp đồng lao động, các loại giấy giới thiệu hay giấy khen, photocopy các bằng cấp,
 • Giấy tờ khẳng định là không có quốc tịch Ba Lan hay là được từ bỏ quốc tịch Ba Lan trong trường hợp người nộp đơn hoặc cha ông của đương sự đã có quốc tịch này trước đây.

 

Xem thêm:

 

Lệ phí xin nhạp tịch Ba Lan

Lệ phí:

Đơn xin quốc tịch, đơn từ bỏ quốc tịch Ba Lan và làm biên bản cam đoan nhận quốc tịch nước khác cho đứa trẻ mới sinh ra (khi cha mẹ đang có quốc tịch khác nhau) – đều miễn phí.

Lệ phí nộp đơn xin công nhận là công dân Ba Lan cho người vô quốc tịch, cả lệ phí khi xin nhận ăn theo quốc tịch của vợ (chồng) là công dân Ba Lan có mức phí 219 zloty. Khoản tiền này cần nộp vào tài khoản nhà băng, biên lai chứng nhận cần nộp kèm theo đơn xin.

Thời hạn:

Thời gian chờ đợi kết quả xét đơn xin quốc tịch Ba Lan thường dài khoảng 2-3 năm.

Theo hình thức dành cho Người nước ngoài có vợ (chồng) là công dân Ba Lan thì chỉ cần đợi quyết định không đến 60 ngày.

 Ai có thể nộp đơn xin cấp quốc tịch Ba Lan?

Có thể ban cấp cho Người nước ngoài quốc tịch Ba Lan, nếu người đó sống ở Ba Lan ít nhất là 5 năm dựa trên cơ sở:

Người nộp đơn có thể là một người có quốc tịch khác với quốc tịch Ba Lan hoặc không có quốc tịch nước nào (vô quốc tịch).

 Theo như Bộ luật về quốc tịch, trong những trường hợp thật đặc biệt, có thể ban cấp cho Người nước ngoài quốc tịch Ba Lan, thậm chí khi người đó chưa có đủ điều kiện 5 năm cư trú ở Ba Lan.

Từ bỏ quốc tịch cũ:

Muốn được cấp quốc tịch Ba Lan thì có thể sẽ cần phải nộp bằng chứng là đã  mất hay được từ bỏ quốc tịch cũ của mình. Tổng thống Ba Lan sẽ cho ra quyết định về việc này. Người nước ngoài cũng có thể viết đơn xin cho mình có khả năng được giữ quốc tịch cũ – Tổng thống có thể, nhưng không bắt buộc đồng ý như vậy.

Tổng thống có thể cấp cho Người nước ngoài một văn bản gọi là Giấy hứa sẽ được cấp quốc tịch, có nghĩa là giấy bảo đảm là sẽ được cấp quốc tịch Ba Lan khi mà Người nước ngoài đã nộp giấy chứng nhận đã từ bỏ xong quốc tịch cũ của mình. Giấy hứa thường có hạn 2 năm và không được gia hạn. Nếu Người nước ngoài không sử dụng giấy hứa, nó sẽ hết giá trị. Người nước ngoài lại có thể nộp đơn xin quốc tịch, nhưng lúc đó thủ tục được bắt đầu làm lại từ đầu.

 

Xem thêm:

Chia sẻ

CÔNG TY THÀNH VIÊN
© CRGROUP.VN ALL RIGHTS RESERVED