Tìm hiểu visa chờ Bridging tại Úc

 

Theo thuật ngữ của luật di trú  của Úc, “Bridging” là một loại visa chờ.  Loại visa này đơn giản là visa cho phép bạn ở lại Úc tạm thời trong một thời gian nhất định trong khi bạn chờ đợi một visa chính thức được cấp. Visa chờ sẽ có hiệu lực khi visa chính hiện tại của bạn hết hạn sử dụng.

 

Visa chờ Bridging là gì?

Các trường hợp được cấp visa chờ Bridging:

 • Bạn đang chờ đợi để được cấp một visa mới khi Visa ban đầu của bạn đã hết hạn;
 • Bạn đã nộp đơn lên Toà Án Phúc Thẩm Hành Chính về quyết định từ chối hoặc huỷ bỏ visa;
 • Bạn đang đang kháng án lên Tòa Án Liên Bang về quyết định visa của bạn mà bạn đang chờ đợi;
 • Bạn đã và đang có đơn xin sự can thiệp của Bộ trưởng di trú hoặc bạn đang là ngoại dân Úc bất hợp pháp, bạn đang thu xếp để đi về nước.

Các loại bridging visa hiện tại của Úc

Có 6 loại bridging visa (từ A tới E) theo luật Di trú của Úc. Các loại visa khác nhau có tính chất và quyền lợi khác nhau.

 1. Bridging visa A (BVA) – Subclass 010:

Bridging visa A (BVA) visa tạm thời, cho phép bạn ở lại Úc sau khi visa hiện tại của bạn hết hạn trong khi đang chờ quyết định của visa mới. BVA không cho phép bạn quay lại Úc sau khi đã ra khỏi nước Úc. Có nghĩa là, nếu bạn đang giữ BVA và muốn đi du lịch ra ngoài nước Úc, bạn phải xin chuyển sang bridging visa B.

Các điều luật về quyền lợi cư trú, học tập và làm việc của BVA hầu hết dựa trên visa chính thức bạn đã giữ trước đây.

Bạn sẽ tự động được cấp BVA khi bạn:

 • Đang ở tại Úc;
 • Visa của bạn có thể được cấp khi bạn đang ở trên nước Úc;
 • Khi nộp đơn xin visa mới và bạn vẫn đang giữ một loại visa có hiệu lực.

BVA bắt đầu có hiệu lực khi visa chính thức của bạn hết hạn và hết hạn khi:

 • Bạn rời khỏi Úc mà không xin chuyển sang một loại visa khác. Bạn được cấp một loại visa mới;
 • Visa chính thức của bạn bị huỷ;

Trong trường hợp visa của bạn bị từ chối trong khi bạn đang ở Úc, bạn có 35 ngày để rời Úc. Nếu bạn quyết định kháng cáo lên Toà án Phúc thẩm, BVA của bạn sẽ tự động được gia hạn đến khi có quyết định cuối cùng của toà.

 1. Bridging visa B (BVB) – Subclass 020:

Bridging visa B (BVB) là một loại visa tạm thời, cho phép bạn có quyền rời khỏi và quay lại Úc trong một khoảng thời gian nhất định trong khi đơn xin cấp visa mới của bạn đang được xem xét. Chỉ những ai đang đang giữ BVA mới có thể xin cấp BVB, những người đang giữ các loại bridging visa C hoặc E không thể xin được BVB (trừ một số trường hợp đặc biệt). BVB sẽ được cấp khi:

 • Bạn đang ở tại Úc
 • Bạn đang giữ visa BVA hoặc visa BVB, các loại bridging visa C hoặc E không thể xin được BVB (trừ một số trường hợp đặc biệt)
 • Bạn đã nộp một loại visa ở nước Úc mà có thể được cấp khi bạn đang ở tại Úc. Bạn có lí do chính đáng để rời khỏi và quay về Úc khi hồ sơ xin visa mới của bạn đang được xét duyệt

Bạn nên nộp BVB trong khoảng từ 2 tuần đến 3 tháng trước ngày bạn dự định rời khỏi Úc. Một số loại visa chỉ có thể cấp khi bạn đang sinh sống và lao động Úc.Nếu bạn nộp quá sớm Bộ Di trú sẽ có thể trì hoãn việc xét duyệt hồ sơ visa. Ngược lại, nếu bạn nộp quá trễ sẽ có nguy cơ không được cấp BVB trước khi bạn rời khỏi Úc.

 

Xem thêm:

 

Các loại Visa chờ tại Úc

 1. Bridging visa C (BVC) – Subclass 030:

Bridging visa C (BVC) loại visa tạm thời, cho phép bạn được ở lại Úc trong khi chờ đơn xin visa của bạn xét duyệt. Bạn sẽ tự động được cấp  visa BVC nếu bạn nộp đơn xin một loại visa chính thức và:

 • Bạn đang sống tại Úc;
 • Visa chính của bạn sẽ được cấp khi bạn đang ở tại Úc;
 • Bạn nộp đơn xin cấp visa trong khi bạn không nắm giữ một loại visa chính thức.

Bạn không giữ bridging visa E (BVE). Thông thường, BVC có hiệu lực ngay sau khi được cấp hoặc khi visa chính thức hiện tại hết hạn. BVC không cho phép bạn quay lại Úc nếu rời khỏi khi đang giữ BVC. Bạn cũng không thể nộp đơn xin BVB nếu đang giữ BVC. BVC sẽ tự động hết hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Bạn rời khỏi Úc khi bạn đang giữ visa BVC Bạn được cấp loại visa mà bạn đang nộp;
 • Bạn sẽ được cấp một loại bridging visa khác và Visa chính thức hoặc BVC của bạn bị huỷ bỏ.
 1. Bridging visa E (BVE) – Subclass 050-051:

Bridging visa E (BVE) visa cho phép bạn ở lại nước Úc tạm thời trong khoảng thời gian ngắn.

Khi nộp đơn xin visa BVE bạn phải ở lại Úc và khi visa này được đưa ra quyết định. Loại visa này sẽ hết hiệu lực ngay lập tức khi bạn ra khỏi đất nước Úc.

Có 2 loại BVE đó là:

 • Bridging (General) visa – Subclass 050: Nếu là người ở Úc bất hợp pháp, đang giữ BVE – Subclass 050 BVD – Subclass 041.
 • Bridging (Protection Visa Applicant) visa – Subclass 051: Sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt đối với những người không phải công dân hợp lệ được cho phép đăng kí xin bridging visa;

Bạn chỉ được cấp Visa BVE (subclass 050) nếu  bạn có 1 trong những điều kiện sau: Bạn không phải công dân Úc và đang ở Úc bất hợp pháp, đang nắm giữ BVE (subclass 050) hoặc BVD (subclass 041) và:

 • Bạn đang sắp xếp để rời khỏi Úc
 • hoặc Bạn đang nộp hồ sơ cho một loại visa khác
 • hoặc Bạn đang chờ đợi quyết định tái xét visa
 • hoặc Bạn đang kháng cáo

Bạn sẽ được cấp BVE (subclass 051) nếu hội tụ đủ các điều kiện sau:

 • Bạn bị từ chối nhập cảnh; hoặc qua được hải quan nhưng nhận được thông báo từ Bộ Di trú trong vòng 45 ngày
 • Bạn đang bị tạm giữ do vấn đề nhập cư
 • Bạn đang nộp hồ sơ xin  visa protection visa bảo vệ;
 • Bạn đáp ứng các yêu cầu khác về tuổi tác, sức khoẻ hoặc được đề cử
 • hoặc bạn đáp ứng được các điều kiện của một BVE (subclass 051) khác.

BVE cho phép bạn ở lại Úc trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc khi có sự kiện đặc biệt xảy ra. Do đó, BVE sẽ hết hiệu lực nếu: Bạn rời khỏi Úc hoặc Bạn được cấp một loại visa khác hoặc BVE của bạn bị huỷ bỏ.

 

Xem thêm:

Chia sẻ

CÔNG TY THÀNH VIÊN
© CRGROUP.VN ALL RIGHTS RESERVED